KOTON'DA KARİYER

Hızlı moda sektörünün dinamikleri ve İnsan Kaynakları Politikamız ile çalışanlarımıza daha kısa sürede yükselme ve başarı olanağı sağlıyoruz. Türkiye’de ve yurt dışında yeni yatırımlarla istikrarlı ve hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyoruz. Stratejik önceliklerimiz doğrultusunda operasyon modelimizi de sürekli geliştirirken, iş yapış şekillerinden sistem altyapısına, yetkinliklerinden liderlik modeline, organizasyonel yapısından kültürüne kadar kapsamlı bir dönüşüm geçirerek global hedeflerimiz doğrultusunda geleceğe hazırlanıyoruz. Bu dönüşüm ve dinamizm, çalışanlarımıza sürekli öğrenme ve gelişim fırsatını sunarken, global iş imkanlarını ve pek çok kariyer fırsatını da beraberinde getiriyor. Tüm organizasyonda çeşitliliği kucaklamak, farklılıklardan beslenmek ve çalışanların tüm süreçlere katılımını sağlamak önceliklerimiz arasında yer alıyor.

ÇEŞİTLİLİĞİ ÖNEMSİYORUZ

Koton, 28 ülkede faaliyet gösteren 8.000 üzerinde çalışana sahip, birçok dilin konuşulduğu global bir organizasyon.

%8
“X” Jenerasyonu

%38
“Y” Jenerasyonu

%54
“Z” Jenerasyonu

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ BENİMSİYORUZ

Otuz beş yıldır kadın modası üretirken, kadınları, beklentilerini, tutum ve davranışlarını anlamak, içinde daha iyi hissedecekleri tasarımlar oluşturmak üzere durmadan çalışıyoruz. Kadınların sağlık ve eğitim imkanlarına erişimi; siyaset, iş gücü ve sosyal hayata katılımı gibi hayati önem taşıyan konularda, tüm bireylerin eşit haklara sahip olması için tutarlı politikalar geliştirilmesi ve bu politikaların kararlılıkla uygulanması gerekliliğine inanıyoruz.

Bugün %72 kadın çalışan oranı ve %54 kadın yönetici oranımızla gurur duyuyoruz.

KEŞFET >

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ BENİMSİYORUZ

Otuz beş yıldır kadın modası üretirken, kadınları, beklentilerini, tutum ve davranışlarını anlamak, içinde daha iyi hissedecekleri tasarımlar oluşturmak üzere durmadan çalışıyoruz. Kadınların sağlık ve eğitim imkanlarına erişimi; siyaset, iş gücü ve sosyal hayata katılımı gibi hayati önem taşıyan konularda, tüm bireylerin eşit haklara sahip olması için tutarlı politikalar geliştirilmesi ve bu politikaların kararlılıkla uygulanması gerekliliğine inanıyoruz.

Bugün %72 kadın çalışan oranı ve %54 kadın yönetici oranımızla gurur duyuyoruz.

KEŞFET >

ETİK HAT KOTONLULARIN YANINDA

Her çalışanımızın en yüksek davranış standartlarını ilke edinmesi, şirket içi ve dışı tüm ilişkilerinde saygılı, dürüst, güvenilir ve şeffaf olması, hiçbir hal ve koşulda kişilerin etnik kökenine, cinsiyetine, kişisel tercihlerine, rengine, ırkına, milliyetine, ekonomik durumuna, engelliliğine, yaşına, dinine ve diğer inanışlarına bağlı olarak ayrımcılık yapmaması ilkelerine bağlı kalmasını sağlamak üzere KOTON Etik Kod’u hayata geçirdik.

Etik Kod ile yöneticiler ve çalışanların hiçbir şekilde birbirlerine karşı taciz ve şiddette bulunmayacağı ve böyle bir çalışma ortamının oluşturulmasına izin verilmeyeceği kural ve kodlar çerçevesinde de kabul ediliyor.

ÖDÜLLERİMİZ

Menü