KOTON'DA İŞVEREN MARKASI

KOTON; hızlı moda sektörünün dinamikleri ve İnsan Kaynakları Politikası ile çalışanlarına daha kısa sürede yükselme ve başarı olanağı sağlıyor.  KOTON, Türkiye’de ve yurt dışında yeni yatırımlarla istikrarlı ve hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Stratejik öncelikleri doğrultusunda operasyon modeli de sürekli gelişen KOTON, iş yapış şekillerinden sistem altyapısına, yetkinliklerinden liderlik modeline, organizasyonel yapısından kültürüne kadar kapsamlı bir dönüşüm geçirerek global hedefleri doğrultusunda geleceğe hazırlanıyor. Bu dönüşüm ve dinamizm, KOTON çalışanlarına sürekli öğrenme ve gelişim fırsatını sunarken, global iş imkanlarını ve pek çok kariyer fırsatını da beraberinde getiriyor. Tüm organizasyonda çeşitliliği kucaklamak, farklılıklardan beslenmek ve çalışanların tüm süreçlere katılımını sağlamak, KOTON’un öncelikleri arasında yer alıyor.

ÇEŞİTLİLİĞİ ÖNEMSİYORUZ

 KOTON, 28 ülkede faaliyet gösteren, 10.000’in üzerinde çalışana sahip, birçok dilin konuşulduğu global bir organizasyon.

%10
“X” Jenerasyonu

%49
“Y” Jenerasyonu

%41
“Z” Jenerasyonu

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ BENİMSİYORUZ

Otuz yılı aşkın süredir kadın modası üretmekte olan KOTON, kadınları, beklentilerini, tutum ve davranışlarını anlamak, içinde daha iyi hissedecekleri tasarımlar oluşturmak üzere durmadan çaIışıyor. Kadınların sağlık ve eğitim imkanlarına erişimi; siyaset, iş gücü ve sosyal hayata katılımı gibi hayati önem taşıyan konularda, tüm bireylerin eşit haklara sahip olması için tutarlı politikalar geliştirilmesi ve bu politikaların kararlıIıkla uygulanması gerekliliğine inanıyor.

KEŞFET >

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ BENİMSİYORUZ

Otuz yılı aşkın süredir kadın modası üretmekte olan KOTON, kadınları, beklentilerini, tutum ve davranışlarını anlamak, içinde daha iyi hissedecekleri tasarımlar oluşturmak üzere durmadan çaIışıyor. Kadınların sağlık ve eğitim imkanlarına erişimi; siyaset, iş gücü ve sosyal hayata katılımı gibi hayati önem taşıyan konularda, tüm bireylerin eşit haklara sahip olması için tutarlı politikalar geliştirilmesi ve bu politikaların kararlıIıkla uygulanması gerekliliğine inanıyor.

KEŞFET >

ETİK HAT KOTONLULARIN YANINDA

KOTON her çalışanın en yüksek davranış standartlarını ilke edinmesi, şirket içi ve dışı tüm ilişkilerinde saygılı, dürüst, güvenilir ve şeffaf olması, hiçbir hal ve koşulda kişilerin etnik kökenine, cinsiyetine, kişisel tercihlerine, rengine, ırkına, milliyetine, ekonomik durumuna, engelliliğine, yaşına, dinine ve diğer inanışlarına bağlı olarak ayrımcılık yapmaması ilkelerine bağlı kalmasını sağlamak üzere oluşturulan KOTON Etik Kod yürürlüktedir.

Bu Kod ile yöneticiler ve çalışanların hiçbir şekilde birbirlerine karşı taciz ve şiddette bulunmayacağı ve böyle bir çalışma ortamının oluşturulmasına izin verilmeyeceği kural ve Kodlar çerçevesinde de kabul ediliyor.

ÖDÜLLERİMİZ

Menü