KOTON’DA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ POLİTİKASI


KOTON, moda perakendesindeki başarılı yolculuğunda çok büyük payı olan Kadın çalışanları başta olmak üzere, tüm kadınların sosyal yaşamlarını ve iş hayatlarını iyileştirmek adına çeşitli inisiyatifler alarak üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme gayretiyle çalışıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmadan kalkınmanın söz konusu olamayacağı bilinciyle bu konuda tutarlı politikalar geliştiriyor. KOTON Yönetim Kurulu tarafından imzalanan
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikası, eşit fırsatlar sunan bir işveren olarak adil bir ücret ve kariyer politikası izleneceği, kadınlara yönelik iyileştirmelerin ön planda tutulacağının altını çizen birçok önemli maddeyi kapsıyor.

WEP’S

KOTON, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığında oluşturulan Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri (Women’s Empowerment Principles) WEP’s‘i Türkiye’de imzalayan ilk şirketler arasında yer alıyor.

7 Temel Prensipten oluşan WEP’s, özel sektöre, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik mevcut çalışmalarını güçlendirmeleri, kurumsal politika ve programlar geliştirmeleri, bu alandaki çalışmalarını raporlamaları konusunda katkı sağlamayı hedefliyor.

KOTON, tüm iş süreçlerinde WEP’s imzacısı olmanın getirdiği sorumluluk ve yükümlülükler ile hareket ediyor. Tüm süreçlerinde aldığı aksiyonları WEP’s taahhütlerine dayandırıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Birleşmiş Milletler’e üye ülkeler tarafından 2015 yılında kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, KOTON’un Sürdürülebilirlik alanındaki tüm faaliyetlerine rehberlik ediyor.

Sürdürülebilir kalkınma için yol haritası olan on yedi amaç yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlik ile mücadele ve gezegenimizi korumak ana hedefleri üzerine inşa edilmiştir.

KOTON, çalışanlarına, topluma ve dünyaya karşı sorumluluklarının farkındalığıyla sürdürülebilir kalkınmaya destek verecek politikalar izliyor.

EL EMEĞİ PROJESİ

KOTON, iş dünyasının sahip olduğu etki alanıyla dönüşümü başlatmada ve gerçekleştirmede gücünün bilinciyle hareket ediyor.

Gerek faaliyet alanı olan Moda Perakendesi / Hazır Giyim sektörünün payına düşen geliştirmeler gerekse toplumsal konularda aldığı inisiyatiflerle sürdürülebilir kalkınma için üzerine düşen sorumlulukları yerine getiriyor.

Bu bağlamda, toplumsal gelişime katkı sağlamakta en önemli adımlardan biri olan toplumsal cinsiyet eşitliğine özel bir anlam atfediyor. Kadınları ekonomik sisteme ve toplumsal hayata dahil etme vizyonuyla, kapsayıcı iş modeli çerçevesinde projeler yürütüyor. İş gücünün dışında kalan kadınları ekonomik sisteme dahil etmek amacıyla EI Emeği Koleksiyonunu 2016 yılı itibariyle hayata geçirmiştir. Bu proje ile kadınların üretim – gelir zincirine dahil edilerek yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve toplumsal hayatta daha aktif yer almaları hedefleniyor.

EŞİTİZ PROJESİ


KOTON, imzacısı olduğu WEPs ilkeleri doğrultusunda kadının güçlenmesine dair yürüttüğü çalışmaları “KOTON Paydaşları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği – EŞİTİZ Projesi” ile tedarikçilerini kapsayan daha geniş bir ağa taşıyor.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)’nin işbirliği ile gerçekleştirilen Eşitiz Projesi ile toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı artırmayı ve olumlu yönde bir dönüşüm başlatmayı hedefliyor.

Eşitiz Projesi, KOTON tedarik zincirinde yer alan firmaların kadın çalışanlarına sağladığı eşitlik ilkesi ile eğitim, kariyer gelişimi ve fırsat eşitliği olanakları, çocuklu çalışanlar için kariyer desteği, anneler için hijyenik şartlarda süt odası, işyerinde tacizin önlenmesi gibi başlıklarla değerlendirmeleri ve iyileştirmeleri içeriyor.

EV KADINLARI PROJESİ

Koton, ev kadınlarının iş hayatına katılımını teşvik etmek için geliştirdiği Ev Kadınları Projesi ile yeni iş imkanları yaratıyor.

Bu proje ev yaşamını önceliklendirmiş olan kadınların iş yaşamına kademeli geçiş yapmalarını sağlamak için part time olarak çalışmalarına imkan sunuyor. Kadınlar çalışma gün ve saatlerini haftada 3 gün 5’er saat veya 5 gün 3’er saat olarak kendileri belirliyorlar.

Ev Kadınları Projesi kadınlara istihdam sağlamayı  ve verilecek eğitimler ile kariyer gelişim fırsatları sunmayı, kadınları ekonomik sistemin aktif bir üyesi yapmayı hedefliyor.

MOR ODA SOHBETLERİ

Kadınlara yönelik yan haklar ve özel projelerin yanında Kişisel Gelişim, kültür, sanat gibi alanlarda ufuk açıcı iletişim ve paylaşım imkanları sunan KOTON, alanında başarılı isimlerle Kotonluların buluştuğu ilham verici bir ortam yaratıyor.

İş dünyası ve sanat dünyasında öne çıkan başarılı kadınların, KOTON çalışanlarıyla bir araya geldiği Mor Oda Sohbetleri, Kadınlar Günü Haftası boyunca her gün en az 2 konuk konuşmacı ile gerçekleştiriliyor.

Gelenekselleşen bu proje, yıl boyunca KOTON Kadınlarına fayda sağlayacak içeriklerle zenginleştiriliyor. Bugüne kadar 50’nin üzerinde değerli ismi ağırlayan Mor Oda, KOTON’un toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının en önemli inisiyatiflerinden biridir.

Menü